а

Иницијатива Влади РС за измену и допуну Закона о ванпарничном поступку у вези са поступком утврђивања чињеница потребних за накнадни упис грађана у матичне књиге.