а

Препорука надлежним државним органима у вези са расељавањем ромских породица са локације у улици др Ивана Рибара у Блоку 72 на Новом Београду и свим будућим расељавањем неформалних ромских насеља.