а

Мишљење са препоруком Министарству за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу у вези са обавезним увођењем службене употребе језика и писма националне мањине на територији јединице локалне самоуправе.