а

Препорука матичној служби Одељења за општу управу Градске управе Новог Пазара у вези са обезбеђивањем техничких услова да се подаци у изводе из матичних књига уписују на српском језику ћириличким писмом и за издавање извода из матичних књига на двојезичним обрасцима.