а

Препорука Републичком заводу за статистику да обезбеди довољно пописивача који познају језике мањина у срединама где живе припадници националних мањина и да се транспарентно обави избор пописивача инструктора за Попис 2011.