а

Препорука Министарству унутрашњих послова у вези са применом мера афирмативне акције у циљу постизања сразмерне заступљености припадника свих националних заједница у саставу ПУ у Новом Пазару.