а

Препорука Министарству за државну управу и локалну самоуправу у вези са уписом у матичне књиге личног имена на језику националне мањине и према његовом правопису.