а

Препорука Министарству за државну управу и локалну самоуправу да обезбеди у свим матичним службама доступност информација о начину остваривања права припадника националних мањина на упис личног имена у матичне књиге према језику и правопису националне мањине