а

Препорука Министарству унутрашњих послова у вези са обезбеђивањем потребних обавештења у свим полицијским станицама о праву на упис у личну карту презимена и имена припадника националних мањина на језику националне мањине и његовом писму.