а

Препорука Министарству вера и Министарству просвете у вези са поступком именовања и разрешења чланова Комисије за верску наставу у основним и средњим школама.