а

Препорука јединицама локалне самоуправе са мешовитим саставом становништва у вези са оснивањем и радом савета за међунационалне односе.