а

Иницијатива Заштитника грађана за измену и допуну Закона о државним службеницима и других закона у вези са начином вођења евиденција о националној припадности запослених у државним органима, јавним службама, органима аутономне покр. и јед. лок. самоуправ