а

Саопштење Заштитника грађана поводом рушења ромских кућа у Београду

Багерима и полицијом не решава се проблем ромских сиротињских насеља нити спроводи циљ проглашене и много пропагиране декаде Рома у Србији.

Упркос постојању формалних услова за рушење, Заштитник грађана најоштрије осуђује начин на који се приступило решавању проблема нелегалних ромских насеља у Београду.

Рушење, уз примену силе, сиротињских насеља у којима живе грађани и деца ромске националности, без обезбеђивања решења за њихов адекватан нужни смештај, указује да надлежни органи немају основне системске одговоре на проблеме најугроженијих ромских породица и ставља под знак питања моћ државе да конструктивно решава проблеме најугроженијих грађана. Поред тога што је након социјалних и етничких тензија које су пратиле покушаје расељавања ромских насеља на локације у улицу др Ивана Рибара, у Овчу и Земун поље нанета друштвена штета Београђанима, последње насилно расељавање два ромска насеља упућује на питање да ли ће са овом праксом градске и општинске власти, не само у Београду, наставити и приликом расељавања осталих нехигијенских ромских насеља. Питање је и када ће републичке власти коначно понудити конкретан системски одговор на питања и проблеме ромске заједнице и других најугроженијих грађана која се нагомилавају деценијама – становање, образовање и здравље пре свих.

(крај)