а

 

Smederevo

Smederevo

 

UKUPNO STANOVNIKA

UKUPNO

%

UKUPNO

%

109.809

Srbi

104.222

94.91

Romi

1.801

1.64

 

b_280_0_16777215_00_images_stories_smederevo_grafikon.jpg