а

Надлежни органи да предузму све мере како би се обезбедили услови за становање у заштићеним условима за најугроженије грађане