а

Препорука - општинско веће општине Прешево је својим закључком прекршило уставом и законом загарантована права грађана