а

Препорука општини Пријепоље ради доследне примене Закона о националним саветима националних мањина