а

Препорука градској управи у Новом Пазару у вези са обезбеђивањем услова за интеграцију Рома

 

Утврђење и препоруке Заштитника грађана