а

Неодлучивањем у законом прописаном року Министарство правде и државне управе отежава грађанима да благовремено и ефикасно остварују своја права – утврдио је Заштитник грађана.