а

Препорука Градској управи Града Београда, Секретаријату за управу, Одсеку за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Чукарица да по захтеву странке поступи у складу са Законом о општем управном поступку и да у будућем раду поштује принцип добре управе